جمعه 08 بهمن ماه 1400
   

      

                                          

ادرس: گلپایگان-مرکز جهاد کشاورزی سعیداباد

شماره تماس:57383263

 

آمار
 عنوانآخرين مهلتآخرین تغییراتحجم(KB) 
آمار مرکزخدمات سعید آباد  10/14/2021 26.62 دريافت
Module Border Module Border
   

مرکز جهاد کشاورزی سعید آباد در سال 1362 با هدف کمک و خدمات رسانی به کشاورزان و نوجه بیشتر به توسعه و عمران روستاها فعالیت خود را زیر نظر اداره کشاورزی سابق آغاز نمود.

اهداف و وظايف مركز جهاد كشاورزي سعید آباد

با عنايت به لايحه قانوني مربوط به ايجاد مراكز جهاد كشاورزي روستايي و عشايري به شماره 4836 مورخ 25 / 3 / 1359 مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي و ايين نامه اجرايي ان به شماره 59478 مورخه مورخ 14 / 6 / 1360 مصوب هيات محترم وزيران و قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ 10 / 10 / 1379 و همچنين جهت گيري دولت در برنامه توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي مبني بر كاهش وظايف اجرايي و تصدي و واگذاري آن به بخش غير دولتي ، از ادغام كليه واحد هاي سازماني در سطح دهستان )مراكز جهاد دهستان ،مراكز خدمات كشاورزي ، مراكز اموزشي-ترويجي و خانه هاي ترويج (ايجاد مي شود و اهم اهداف و وظايف اين مراكز به شرح ذيل مي باشد .

الف- اهداف:

1- ايجاد زمينه هاي لازم براي تحقق كليه ماموريت ها و وظايف وزارت جهاد كشاورزي دركانونهاي توليد و ومحيط هاي روستايي.

2- توسعه منابع انساني بخش كشاورزي و بهبود دانش ، بينش و مهارت توليد كنندگان و بهره برداران .

3- ارتقاي بهره وري فعاليتهاي كشاورزي و حصول به توسعه پايدار در سطح مزرعه،كانونهاي توليد و حوزه هاي آبخيز.

4- تقويت و تعميم ارتباط مستقيم با بهر برداران ،شناخت توانمنديها و رفع مشكلات كشاورزان به منظور افزايش ارزش افزوده در حوزه هاي تحت پوشش.

5- زمينه سازي و بهره گيري هر چه بيشتر از مشاركت بهره برداران و سازماندهي بخش غيردولتي در فرايند توسعه كشاورزي روستايي.

ب: وظايف مراكز جهاد كشاورزي :

مركز جهاد كشاورزي پايين ترين سطح تشكيلاتي وزارتخانه است كه عهد دار وظايف زير ميباشد.

1- جمع آوري آمار و اطلاعات ،تدوين شناسنامه و ساير موارد مورد نياز بخش كشاورزي ازكليه استعدادها و توانمنديهاي بالقوه و بالفعل كشاورزي در حوزه تحت پوشش.

2- بررسي توانمنديها ،ظرفيتها ،تنگناهاي توليدي ،مسايل و مشكلات بخش كشاورزي و توسعه

روستايي در حوزه عمل و ارائه پيشنهاد .

3-نظارت مستمربر پروژه های مصوب حوزه های تحت پوشش

4- خدمات مشاوره فني ، آموزشي و ترويجي به بهر برداران بخش كشاورزي بر اساس سياستهاي وزارت متبوع با هماهنگي واحدها ي سازماني ذيربط .

5- معرفي فن آوريها و روشهاي مناسب جهت افزايش راندمان توليد و معرفي صنايع تبديلي وتكميلي مربوطه به منظور افزايش ارزش افزوده .

6- برقراري ارتباط مستمر و موثر با كشاورزان از طريق ساماندهي بهر برداران ،نخبگان،مدد كاران ترويجي و گرو ههاي اجتماعي و اقتصادي .

7- زمينه سازي براي ايجاد مزارع نمايشي ،آزمايشي)تحقيقي ترويجي-تحقيقي تطبيقي (وپژوهشهاي ميداني و كاربردي با مشاركت بهر برداران .

8- زمينه سازي و همكاري در جهت شكل گيري و گشترش نهاد ها و تشكلهاي غير دولتي و واگذاري امور به آنها و حمايت از آنان .

9- بررسي و اصلاح نظامهاي بهره برداري و متشكل كردن بهر ه برداران در حوزه هاي مختلف بخش كشاورزي

تبصرهبه منظورصرفه جويي در هزينه ها و اجتناب از موازي كاري و همچنين پاسخگويي مناسب به كشاورزان و بهر ه برداران بخش ،كليه مراكز اداري تابعه و وابسته به وزارت جهاد كشاورزي در سطح شهرستان مكلفند همه خدمات ،فعاليتها و اقدامات ترويجي خود را در حوزه تحت پوشش از طريق مراكز جهاد كشاورزي دهستان به صورت تلفيقي اجرا نمايند.__

Module Border Module Border
ورود |عضويت

  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 261
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 261

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1445641
Visitors بازديد هاي امروز: 726
Visitors بازديد هاي ديروز: 764

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1400/11/08 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گلپایگان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا