شنبه 19 آذر ماه 1401
   

سال 1401:تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین

      

                                          

مهندس محمدحسن خادمی مسئول مکانیزاسیون شهرستان

شماره تماس:  16 داخلی 57421650

شماره اتاق:37

 khadami@agri-golpayegan.ir 

 

  سیمای مکانیزاسیون شهرستان گلپایگان
متن / HTML

برخی از فعالیت های واحد مکانیزاسیون

1-    جمع آوري آمار و اطلاعات مورد نياز مكانيزاسيون در خصوص ماشينها ، ادوات و تجهيزات مورد استفاده و كاربران آنها ، واحدهاي مكانيزاسيون و تعمير گاههاي موجود در شهرستان و طبقه بندي ، بهنگام سازي و انتشار و انعكاس آنها به مراجع ذيربط

2-    تهيه برنامه هاي بلند مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت توسعه مكانيزاسيون با همكاري قسمت هاي ذيربط در استان در قالب سياستها و برنامه هاي كلان و تهيه طرحهاي مكانيزاسيون خاص هر محصول شهرستان

3-    برآورد كمي و كيفي ماشينها ، ادوات و تجهيزات مورد نياز براي تحقق برنامه هاي مصوب متناسب با ويژگيهاي فني ، اقتصادي ، اجتماعي و اقليمي هر منطقه و تعيين ضوابط و توزيع سهميه استان بين شهرستانها بر اساس سياستهاي مركز و نظارت بر توزيع توسط شهرستانها

4-    ساماندهي و صدور مجوز هاي لازم براي ايجاد واحد هاي مكانيزاسيون كشاورزي در سطح استان و نظارت بر عملكرد آنها و هماهنگي با واحد هاي مرتبط دروني و بيروني سازمان جهاد كشاورزي  جهت توسعه ،تقويت،هدايت و حمايت از واحد هاي مكانيزاسيون و تشكلهاي صنفي آنها

5-    ظرفيت سنجي و تدوين نظام استقرار واحدهاي مكانيزاسيون كشاورزي درشهرستان و درجه بندي و سازماندهي واحد هاي مكانيزاسيون و انتخاب و تشويق واحد هاي نمونه بر اساس سياستهاي مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي

6-    بررسي عوامل موثر در موفقيت واحد هاي مكانيزاسيون جهت معرفي و توسعه آنها و شناسائي موانع و مشكلات موجود در ايجاد و پايداري آنها

7-    تهيه گزارشات مقايسه اي ساليانه در خصوص تغييرات شاخص ها ، روند ايجاد واحد هاي مكانيزاسيون ، عملكرد ، وضعيت شاغلين،امكانات و تعداد ، نوع و مدل ماشينهاي تحت مالكيت آنها،ميزان تاثير عمليات مكانيزاسيون در افزايش عملكرد محصولات و سهم ماشين در هزينه توليد ، ميزان بهره وري از ماشينها و انرژي مصرفي بازاي واحد توليد،در طول برنامه در شهرستان و انعكاس آنها به مركز توسعه مكانيزاسيون و مراجع ذيربط

8-    بررسي دوره و تناوب كشت محصولات مختلف زراعي با ذكر سطح زير كشت و زمان برداشت با توجه به دوره كشت و تهيه تقويم زراعي و تقويم عمليات ماشيني و انعكاس آن به مركز

9-    بررسي عملكرد ساليانه ماشينهاي نيرو محركه (تعداد روز كاركرد واقعي و تعداد روزهاي خرابي ماشين و لنگي كار در دوره هاي كاري ) در شهرستان و انعكاس به مركز

10-  ايجاد مزارع الگوئي براي توسعه كاربرد فناوري و روشهاي جديد و مناسب و ارزيابي عملكرد ماشينها و ادوات الگوئي و بررسي سازواري آنها و ارسال گزارشات فني به مركز

11-  نظارت بر اجراي صحيح عمليات مكانيزاسيون كشاورزي توسط واحد هاي ذيربط در سطح شهرستان و انجام اقدامات لازم در جهت كاهش ضايعات خصوصا در مرحله برداشت غلات و همكاري در برنامه ريزي و همچنين نظارت بر مديريت آرايش و بكار گيري كمباين در داخل شهرستان

12-  نياز سنجي و برنامه ريزي و پيگيري براي اجراي دوره هاي آموزشي با هماهنگي مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي در زمينه تعمير ، نگهداري و كاربرد صحيح ماشينها و ادوات جهت ارتقاء سطح دانش فني كاربران آنها ، كارشناسان ،مروجين و اعضاي واحد هاي مكانيزاسيون

13-  شناسائي اشكالات فني ماشينها ، ادوات و تجهيزات و انعكاس به مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي و نظارت بر فعاليت صنعتگران و سازندگان ادوات در سطح شهرستان و رسيدگي به شكايات خريداران ‌آنها

14-  برنامه ريزي و انجام اقدامات و هماهنگي هاي لازم براي ايجاد نمايشگاه ماشينها ، ادوات و تجهيزات كشاورزي در سطح شهرستان در طول سال توسط ارگانهاي ذيربط

15-  بررسي و شناخت تنگناها و مشكلات و اعلام نياز و پيشنهادات و همكاري در اجراي برنامه ها و سياستهاي مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي

16-  تهيه و محاسبه شاخص هاي مكانيزاسيون كشاورزي  ( درجه ، ضريب ، ظرفيت مكانيزاسيون و ساير شاخص ها ) در جهت تدوين برنامه هاي شهرستان

17-   شناسائي و ساماندهي فروشگاهها و نمايندگي هاي فروش ماشينها و ادوات كشاورزي و نظارت بر فعاليت آنها

18-  برآورد سوخت مصرفي  (نفت گاز و بنزين ) انواع ماشينها ، تجهيزات و موتورهاي ديزل بخش كشاورزي و هماهنگي لازم با شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در جهت تامين آن

19-   تهيه و تدوين دستور العملهاي فني در زمينه آشنائي با تنظيمات و كاربرد ماشينها و ادوات كشاورزي

20-   تهيه و تدوين عناوين طرحهاي تحقيقاتي مورد نياز مرتبط با مكانيزاسيون

21-   همكاري با دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگوئي به شكايات در خصوص ارزيابي طرحهاي مكانيزاسيون

22-  همكاري با زير بخش زراعت در پروژه هاي آرماني مديريت جامع كليه محصولات زراعي و پروژه توليد بذر محصولات زراعي در مراحل كاشت ، برداشت و فرآوري

23-   تنظيم ،راه اندازي و كاربرد ماشين آلات و ادوات كشاورزي

24-   ارائه خدمات مشاوره فني و اقتصادي به متقاضيان سرمايه گذاري در مكانيزاسيون كشاورزي

25-  بررسي و برآورد كمي و كيفي ماشينها و ادوات مورد نياز براي تحقق برنامه هاي مصوب و بر اساس تنوع كشت و متناسب با منطقه و تدوين شاخص هاي برآورد ماشينها و ادوات مورد نياز در كليه زير بخشها

 

ورود |عضويت

  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 69
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 69

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1904257
Visitors بازديد هاي امروز: 804
Visitors بازديد هاي ديروز: 1980

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1401/09/19 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گلپایگان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا